دکتر پیام مکاتب

دکتر پیام مکاتب
تخصص چشم پزشکی
آدرس:
شیراز ،خیابان قصرالدشت ، سه راه خلدبرین ، جنب بیمارستان فرهمندفر ، ساختمان سام

تلفن:
۰۷۱۳۶۲۹۲۰۱۱