گراميداشت روز پزشك

 آنچه مردمان از شرافت پزشک گفته اند و آنجا که نجات جان انسانی، قصه شد بر سر زبانها،، ما به چشم خود دیده ایم و به دل نشانده ایم ثانیه های رهایی یک انسان از آلام ها را که با دستان مقدس یک پزشک رقم خورده است.

بوسه زده ایم دستان معجزه گر شما را و خرسندیم که با شریف ترین  مخلوقات عالم ،یک خانواده شده ایم.

روزتان مبارک خوبان پرتلاش

پرسنل و كاركنان بيمارستان ميرحسيني شيراز