ACS (سندروم حاد کرونری)

هر وضعیتی که به صورت ناگهانی منجر به کاهش جریان خون به قلب شود، سندروم کرونری حاد اطلاغ می گردد. علائم می تواند در بر گیرنده نوعی احساس فشار و سنگین در قفسه سینه که در هنگام حمله قلبی رخ می دهد تا احساس سنگینی و فشار قفسه سینه که در حالت استراحت و یا هنگام فعالیت سبک (آنژین ناپایدار) هم وجود دارد باشد.

 • اولین علامت سندرم کرونری حاد حتی می تواند توقف ناگهانی قلب باشد.

این سندروم اگر به موقع تشخیص داده شود، قابل درمان است و بسته به وضعیت سلامت عمومی بیمار و علائمی که بروز می یابد، درمان های متفاوتی خواهد داشت.

عموماً علائم و نشانه های سندروم کرنوی حاد شبیه یک حمله قلبی ایست و در صورتی که به سرعت درمان نشود حمله قلبی رخ خواهد داد و بنابراین یک وضعیت اورژانس محسوب می شود و از آنجایی که می تواند تهدید کننده حیات باشد، علائم آن باید جدی گرفته شود.

* در صورت بروز هر کدام از علائم زیر با اورژانس 115 تماس بگیرید:

 • احساس درد، فشار، سنگینی یا سوزش در قفسه سینه
 • تهوع، استفراغ
 • تنگی نفس
 • تعریق زیاد و ناگهانی
 • احساس سبکی سر

برای رسیدن به مرکز درمانی خودتان رانندگی نکنید و بهتر است فرد دیگری شما را برساند. ممکن است علائم و نشانه های حمله قلبی با توجه به سن، جنس، بیماری های زمینه ای مانند دیابت و … متفاوت باشد.

سایر علائم و سندروم حاد کرونری می تواند عبارت باشد از:

 • درد شکم
 • سوزش سر دل
 • سردرد، گیجی، غش کردن
 • ضعف و بی حالی غیر معمول
 • احساس بی قراری
 • پوست مرطوب

اگر دچار دردی در ناحیه قفسه سینه می شوید که حالت عود شونده با پزشک خود مشورت کنید چون ممکن است این دردها شکلی از آنژین صوری باشد.

درد قفسه سینه پایدار  Stable Angina

معمولاً درد قابل پیش بینی است. برای مثال با راه رفتن تند، ممکن است فرد دچار دردی در قفسه سینه شود که به محض استراحت از بین می رود.

درد قفسه سینه از نوع ناپایدار Unstable Angina

این درد قابل پیش بینی نبوده و در حال استراحت هم ممکن است به وجود بیاید. این درد می تواند شدیدتر از نوع پایدار باشد. سندروم حاد کرونری معمولاً ناشی از ایجاد پلاک در دیواره سرخرگ های قلب است (تسلب شرائین) این پلاک ها از رسوب چربی و برخی مواد دیگر در دیواره ی داخلی رگ ها به وجود آمده و باعث تنگی و کند شدن جریان خون در آن ها می شود.

عوامل خطر در سندروم حاد کرونر:

این عوامل درد بسیاری از بیماری های قلب و عروق مشترک هستند: سن  بالای 45 سال برای مردان و بالای 55 سال برای زنان

تهیه کننده: فریبا محمودی

منبع: برونر سودارث ویراست چهاردهم 2018

کتاب آموزش به بیمار ماری ام. کانابیو (هندبوک)

تاریخ تدوین: تابستان 1400

تاریخ بازنگری: 3 سال بعد

«بیمارستان میر حسینی شیراز»

Drmirhosseinihospital.com :سایت

Shirazmirhosseinihospital: اینستا

Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل

32284433- 071 : تلفن

32287481 – 071 : فکس