شکستگی های حفره لگن  

نوعی از شکستگی های لگن هستند که همانطور که از نامشان پیدا است در حفره ایی واقع در لگن خاصره ایجاد می شوند. علت این شکستگی ها معمولاً تصادف اتومبیل یا سقوط از بلندی است و غالباً این شکستگی ها نیاز به عمل جراحی دارند. بعضی از شکستگی ها نیز با کشش و گذاشتن وزنه […]

شکستگی ساعد

ساعد دارای دو استخوان می باشد. در شکستگی ساعد ممکن است هر دو استخوان و یا تنها یک استخوان شکسته شود.   شکستگی استخوان ساعد چگونه ایجاد می شود؟ * زمین خوردگی * ضربه مستقیم مثل چوب دستی به ساعد * در اثر تصادف   علائم شکستگی: وقتی هر دو استخوان ساعد شکسته شده شکل […]

مراقبت هاي پس از تعويض مفصل زانو

حدوداً يك سال طول مي كشد تا بدن شما با زانوي جديد كاملاً تطابق پيدا كند .درد شديد و گز گز در اطراف زانو را تا چند هفته خواهيد داشت كه جهت كاهش درد مي توانيد از مسكن استفاده نماييد . در طول روز 3 مرتبه كيسه يخ روي زانو بگذاريد ( هر بار به […]

دیسک کمـر وجراحـی لامینکتومـی

دیسک کمر ستون فقرات از تعدای مهره تشکیل شده است که شامل 7 مهره گردنی و 12 مهره کمری و استخوان خاجی می باشد که نخاع را در بین خود جای داده اند . بیش ترین وزن بدن و فشار روی مهره های کمری می باشد دیسک در فاصله بین 2 مهره قرار دارد که […]

مراقبت پس از تعويض مفصل زانو

مراقبت هاي پس از تعويض مفصل زانو حدوداً يك سال طول مي كشد تا بدن شما با زانوي جديد كاملاً تطابق پيدا كند . درد شديد و گز گز در اطراف زانو را تا چند هفته خواهيد داشت كه جهت كاهش درد مي توانيد از مسكن استفاده نماييد . در طول روز 3 مرتبه كيسه […]