مقاومت آنتی بیوتیک

مقدمه آنتي بيوتيك ها داروهايي قوي هستند كه ميكروب ها را از بين برده و مانع تكثير آنها ميشوند . مقاومت دارويي موضوعي است كه ازگذشته وجود داشته است . ميكروب ها مرتب تغيير مي كنند تا آنتي بيوتيك ها را از بين ببرند . درمقاومت ميكروبي كه در طي آن يك ميكروارگانيسم عليرغم وجود […]

مقاومت آنتي بيوتيكي

براي جلوگيری از گسترش عفونت هاي مقاوم ٧ راهکار پيشنهاد می شود؟ 1.  مؤثرترين راه جلوگيري از انتشار عفونت ها شستن دست ها است. 2.  درصورتي كه بيمار هستيد به دوستان و فاميل تان بگوئيد قبل از نزديك شدن به شما دستان شان را بشويند. 3. هنگام عطسه و سرفه جلوي دهان خود رابگيريد. 4. […]