کرونا ویروس

کرونا ویروس از خانواده بزرگی هستند که تنها باعث سرماخوردگی نمی شوند، بلکه بیماری های تنفسی جدی ایجاد می کنند. کرونا ویروس (Novel Vorona Virus) n cov-2019 از خانواده ویروس های کرونا هستند. شرایط انتقال بسته به نوع کرونا ویروس روش های انتقال آن متفاوت است. با این حال احتمال انتقال بیماری در فضای باز […]

كوويد

با آغاز شیوع کووید ۱۹ در انتهای سال ۲۰۱۹ و گسترش این پاندمی در سراسر جهان طی دو سال گذشته، لزوم استفاده از همه پتانسیلهای بهداشت و درمان در مواجهه با این چالش بزرگ سالمت بیش از پیش مشخص شد. در این راستا، استفاده از ظرفیت طبهای سنتی و مکمل، فرآوردههای طبیعی و گیاهان دارویی، […]

کرونا ویروس

کرونا ویروس از خانواده بزرگی هستند که تنها باعث سرماخوردگی نمیشوند، بلکه بیماری های تنفسی جدی ایجاد می کنند . کرونا ویروس (Novel Vorona Virus) n cov-2019 از خانواده ویروس های کرونا هستند که هنوز هیچ واکسن یا درمان قطعی برای این بیماری کشف ، ساخته و یا تائید نشده است شرایط انتقال -تماس مستقیم […]