دکتر مجتبی رضایی   

متخصص جراحی مغز و ستون فقرات  شماره نظام پزشکی: ۹۸۵۹۴ شیراز خیابان زند، روبروی بیمارستان سعدی، ابتدای خیابان شهید فقیهی( صورتگر)، مجتمع پزشکی کیمیا، طبقه 3، واحد 

دکتر سید حسین عصایی

فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب ، برد تخصصی درمان دیسک با لیزر از فرانسه ، جراح