دکتر اسماعیل امامی نیا

دکتر اسماعیل امامی نیا
متخصص چشم
شیراز
خیابان کریم خان زند – نزدیک هفت تیر (20 متری سینما سعدی) – کوچه سامان – ساختمان پاسارگاد – طبقه دوم
۰۷۱-۳۲۳۱۸۱۳۹
۰۷۱-۳۲۳۱۸۴۳۴