دکتر امین عسگری

دکتر امین عسگری
تخصص چشم پزشکی
آدرس:
شیراز معالی آباد نبش ورودی گلدشت 3 جنب داروخانه دکتر معتمدی ساختمان قصر 2 طبقه 5 واحد 15

تلفن:
۰۷۱۳۶۳۴۱۹۰۵