دكتر سعيد مرزبان

دكتر سعيد مرزبان

فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سعید مرزبان عضو انجمن بین المللی جراحان زیبایی، عضو انجمن جراحان زیبایی بینی اروپا و همچنین عضو انجمن جراحان زیبایی و پلاستیک ایران می باشند.

دكتر سعيد مرزبان