دکتر آیت پوزش

دکتر آیت پوزش   

متخصص جراحی دهان، فک و صورت

  • متخصص
  • شماره نظام پزشکی: ۷۶۸۲۶
  • شیراز
  • شیراز، خیابان بیست متری سینما سعدی( هفت تیر) – تقاطع معدل – مجتمع سال – طبقه دوم – واحد 203
دکتر آیت پوزش