دکتر محمد زمانی

متخصص چشم پزشکی

عمل جراحی عیوب انکساری (فمتو لیزیک،PRK,SMILE)، درمان پیرچشمی با دستگاه فمتولیزیک

کد نظام پزشکی92331

آدرس مطبخیابان معدل غربی، مجتمع پزشکی راز، طبقه 4، واحد 13
شماره تلفن مطب07132369419-20

دکتر محمد زمانی