دکتر مرجان طیاری

متخصص چشم پزشکی( افتالمولوژی )

کد نظام پزشکی:478671
آدرس مطب: استان فارس، شهر شیراز، خیابان کریم خان زند، جنب کوچه 43، جنب بانک تجارت، ساختمان فارس، طبقه چهارم

تلفن مطب دکتر مرجان طیاری07132331557

دکتر مرجان طیاری