دکتر منیر شاد دل

دکتر منیر شاد دل

متخصص چشم

  • شماره نظام پزشکی: ۲۳۳۴۸

شیراز

خیابان اردیبهشت – بین 20 متری و باغشاه -کلینیک مهر – طبقه ششم

دکتر منیر شاد دل