دکتر وحید قاسمی فر

متخصص چشم پزشکی

فلوشیپ شبکیه (ویتره و رتین)

کد نظام پزشکی:71401

فارس، شیراز، خیابان اردیبهشت، حدفاصل بیست متری و صورتگر، جنب آزمایشگاه دانشبد، پلاک ۱۷

دکتر وحید قاسمی فر