راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

افتادن بیمار در بیمارستان ممکن است منجر به آسیب های جدی مانند شکستگی ها، ضربه به سر و حتی مرگ برای بیماران شود. در حالی که بیشتر موارد سقوط (افتادن) بیمار قابل پیشگیری می باشد.

بیماران در بیمارستان به دلیل های زیر سقوط می کنند:

 • ضعف بیمار به دلیل بیماری و عدم وضعیت مناسب فیزیکی بیمار (سرگیجه، فلج کلی یا قسمتی از بدن، ناتوانی در راه رفتن و مشکلات بینایی  مصرف داروهای خواب آور، ادرار آور و … (در صورتی که پس از مصرف داروها احساس خواب آلودگی یا گیجی کردید به پرستار خود اطلاع دهید و از ایشان جهت کاهش این عوارض کمک بخواهید.)
 • عدم استفاده از وسایل کمک حرکتی
 • تاریکی بخش در شب
 • خیس بودن کف زمین بخش و سرویس بهداشتی
 • خراب بودن نرده محافظ تخت
 • فقدان هوشیاری و نداشتن همراه
 • کهولت سن و داشتن توهم واختلال در هوشیاری
 • سابقه سقوط از تخت 
 • بیقراری و درد غیرقابل تحمل
 • کاهش ناگهانی فشارخون وقند خون
 • کودکان ونوزادان بیمارانی که در توانایی هایشان اغراق می کنند.
 • بیمار گرامی برای کاهش خطر افتادن به موارد زیر توجه کنید:
 • برای پایین آمدن از تخت یا راه رفتن، تقاضای کمک کرده و تا قبل از آمدن پرسنل منتظر بمانید. حتما هنگام راه رفتن از دمپایی یا کفش  مناسب با سایز خودتان  استفاده کنید. به اطراف خود نگاه کنید، آهسته گام بردارید . در صورتی که نمی توانید روی پای خود بایستید به (پرستار) اطلاع دهید.  در صورت عدم تعادل از پرستار خود وسایل کمک حرکتی (واکر، ویلچر، عصا و ..) بخواهید و در هنگام بلند شدن و راه رفتن از آن استفاده نمائید.  هنگام راه رفتن مطمئن شوید که وسیله ای در مسیر تردد شما نیست.  در صورت خیس بودن کف اتاق، بخش یا سرویس بهداشتی به پرستار اطلاع دهید، زیرا خیس بودن کف بخش می تواند منجر به افتادن و ایجاد شکستگی ضربه به سر و حتی مرگ شود. بخاطر داشته باشید که محیط بیمارستان به اندازه منزل شما برایتان آشنا نیست بنابراین لازم است برای پیشگیری از افتادن در بیمارستان موارد درج شده را رعایت فرمائید. در صورتی که برای رفتن به سرویس بهداشتی، حمام و راه رفتن نیاز به پایین آمدن از تخت دارید باید موارد زیر را رعایت کنید:  زنگ احضار پرستار (بالای سر تخت) را فشار دهید و تا آمدن کمک منتظر بمانید.  هرگز نرده محافظ تخت را خودتان پایین نیاورید. کفش یا دمپایی مناسبی بپوشید. هرگز در تاریکی راه نروید و حتما لامپ را هنگام ورود به سرویس بهداشتی و یا خروج از تخت در شب روشن کنید.  قبل از خوابیدن در شب، حتما به توالت بروید. در صورت سرگیجه داشتن در سرویس بهداشتی سریع بنشینید و از دستگیره کمکی استفاده نمایید و زنگ احضار پرستار را فشار دهید. قبل از ترک حمام حتما زنگ احضار پرستار را فشار داده و درخواست کمک نمایید و تا آمدن پرستار منتظر بمانید. هیچ گاه برای تعویض لباس بر روی تخت نایستید. هیچ گاه از فضای باز کنار نرده تخت اقدام به خروج از تخت نکنید. به اموزشهای ارائه شده توسط پرستار با دقت گوش کنید.  از میله کمکی در سرویس های بهداشتی و مسیر منتهی به سرویس بهداشتی استفاده کنید. از پرستار یا همراه خود بخواهید سهولت دسترسی به کنترل تلویزیون , دستمال کاغذی , تلفن , و سایر وسایل مورد نیاز را فراهم کنند. درصورتیکه وسیله کمک حرکتی استفاده میکنید, ان را به همراه داشته باشید و یا از وسیله موجود در بخش استفاده نمایید .
 • خارج شدن از تخت :
 • از ایمن بودن وسیله کمک حرکتی اطمینان حاصل کنید. به پشت خوابیده وزانوهای خود را خم کنید شانه و زانوهای خود را همزمان به یک طرف بچرخانید اول تنه را بلند کنید و به ارامی لبه تخت بنشینید . در صورت نداشتن سرگیجه پاها را به مدت 5 دقیقه آویزان کنید .

بیمار گرامی ، بسیاری از موارد افتادن بیمار هنگامی رخ می دهد که بیمار سعی می کند از تخت پایین بیاید

بیمار گرامی در صورتی که سابقه افتادن قبلی دارید، پس شما بیشتر از دیگران در معرض خطر افتادن در بیمارستان هستید، پس لازم است کلیه احتیاطات فوق را رعایت نمایید تا از خطر ایجاد شکستگی ها، ضربه به سر و غیره در طول مدت اقامتتان در بیمارستان پیشگیری به عمل آید.

افرادی که درگروه بیماران با خطر بالای افتادن در بیمارستان هستند جهت پیشگیری از سقوط (افتادن) نیاز به همکاری شما با پرسنل بیمارستان دارد.

تهیه کننده:  سمانه شرقی

(کارشناس هماهنگ کننده ایمنی )

سوپروایزر آموزشی: الهام حبیبی

منبع: کتاب اصول آموزش به بیمار- دستورالعمل پیشگیری از سقوط(فرناز مستوفیان)

تاریخ تدوین: تابستان 1400

تاریخ آخرین بازنگری: سه سال بعد

«بیمارستان میر حسینی شیراز»

Drmirhosseinihospital.com :سایت

Shirazmirhosseinihospital: اینستا

Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل

32284433- 071 : تلفن 32287481 – 071 : فک