مراقبت های بعد از عمل غبغب

بیمارستان میر حسینی شیراز

مراقبت های بعد از عمل غبغب:

1- حمام 24 ساعت پس از عمل بلامانع می باشد.

2- استفاده گن 3 روز اول مداوم و پس از آن به مدت 3 هفته به صورت نیمه وقت.

3- عدم استفاده از دخانیات و مشروب تا 2 هفته پس از عمل.

4- استفاده داروها تا ز مانی که تمام شوند.

5- رژیم غذایی کم نمک و کم چرب تا 1 ماه پس از عمل رعایت شود.

6- ماساژ طبق آموزش دکتر هر روز 20 دقیقه به مدت 3 هفته پس از عمل.

7- ورم و سفتی و ناهمواری پس از عمل طبیعی می باشد که 3 ماه زمان می برد تا نتیجه اصلی عمل را ببینید.

8- مراجعه یک هفته پس از عمل به کلینیک با هماهنگی قبلی شماره تماس: 09381186549- 09221630783

Drmirhosseinihospital.com :سایت

Shirazmirhosseinihospital: اینستا

Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل

32284433- 071 : تلفن

تهیه کننده:  مریم نصرت آبادی