دکتر وحید قاسمی فر

دکتر وحید قاسمی فر
فلوشیپ ویتره و رتین
متخصص چشمشیراز
فارس، شیراز، خیابان اردیبهشت، حدفاصل بیست متری و صورتگر، جنب آزمایشگاه دانشبد، پلاک ۱۷
۰۷۱-۳۲۳۳۳۷۶۲