كلگزان چيست

كلگزان چيست ؟

كلگزان نوعي داروي ضد انعقاد است كه براي كاهش ميزان خطر ايجاد لخته هاي خوني استفاده مي شود. كلگزان را بايد تا مدت زماني كه پزشك دستور مي دهد زير پوست خود تزريق نمود . كلگزان بايد هر روز سر ساعت معيني تزريق شود . این دارو خون را رقیق نمی کند بلکه خاصیت انعقاد پذیری را کاهش می دهد.

  چگونگي تزريق داروي كلگزان :

1- دست خود را با آب و صابون بشوييد و سپس خشك كنيد .در وضعيتي راحت قرار بگيريد كه محل تزريق را به راحتي ببينيد .

2- مي توانيد روي تخت به صورت نيمه نشسته يك بالش پشت خود بگذاريد و يا روي صندلي بنشينيد .ناحيه اي در سمت راست يا چپ شكم خود  انتخاب كنيد كه حداقل 5 سانتي متر از ناف فاصله داشته باشد و به طرف پهلو ها باشد .

3-(محل تزريق مي تواند در جلو و يا طرفين ران نيز باشد ) محل تزريق را با پنبه الكلي استريل تميز كرده و اجازه تا خشك شود .سرپوش سوزن سرنگ را با احتياط برداريد. به اين صورت كه آن را به طور مستقيم و محكم كشيده و خارج نماييد .

4- با دستي كه با آن مي نويسيد سرنگ را مثل قلم در دست بگيريد . با دست ديگر به آرامي بخش تميز شده پوست شكم خود را بين دو انگشت شصت و اشاره نيشگون بگيريد تا يك چين در پوست ايجاد شود.تمامي طول سوزن را به صورت عمودي را به صورت عمودي (90 درجه ) در چين پوستي ايجاد شده وارد كنيد .

5- با شصت خود پيستون را به سمت پايين فشاردهيد تا سرنگ خالي شود . سوزن را به طور مستقيم خارج كرده و چين پوستي را رها كنيد .سوزن را به طرف پايين و به دور از خود و ديگران بگيريد .

6- سرنگ استفاده شده را در محفظه ايمن بيندازيد.

  بايدها و نبايدها در تزريق كلگزان :

 • بايد پس از تميز كردن محل تزريق با الكل اجازه دهيد آن محل خشك شود ، وجود رطوبت موجب افزايش احساس سوزش مي شود.
 • بايد چين پوستي شكم را تا پايان تزريق به آرامي نگهداري  . با نگه داشتن پوست بين انگشتان خود در طي انجام تزريق ، دارو تنها وارد بافت چربي شكم مي شود و به عضله نمي رسد.
 • بايد در هر بار تزريق محل تزريق را عوض كنيد.
 • بايد سرنگ را پس از تزريق در محفظه ي ايمن بيندازيد .
 • باید روش تزریق آن باید به بیمار یا یکی از بستگان آموزش داده شود.
 • باید در صورت باردار بودن اطلاع داده شود.
 • بايد دارو را به همان ميزان كه پزشك براي شما تجويز كرده مصرف نماييد.
 • بايد داروي كلگزان را هر روز در زماني معين و بر اساس نسخه خود مصرف نماييد .
 • بايد در صورت استفاده از داروهاي ديگر و مكمل هاي غذايي و يا گياهي به پزشك خود اطلاع دهيد. برخي داروها بر نحوه عملكرد كلگزان تأثير مي گذارند و ممكن است موجب بروز مشكلاتي جدي شوند . همچنين در صورتي كه قصد داريد داروي ديگري را شروع نماييد  قطع كنيد و يا تغيير دهيد پزشك خود را مطلع نماييد.
 • نباید در نزدیکی محل جراحی تزریق انجام شود.
 • نبايد پس از برداشتن سرپوش سوزن آن را به طرف پايين بگيريد و يا اجازه دهيد با چيزي تماس پيدا كنند . رعايت اين مسئله به استريل ماندن سرنگ كمك مي كند.
 • نبايد سرپوش سوزن را براي درآوردن بپيچانيد ، چرا كه ممكن است باعث خم شدن سوزن گردد.
 • نبايد كلگزان را درون زخم ، كبودي و يا از روي لباس تزريق كنيد.
 • نبايد تزريق را در محل هايي كه پوست سفت شده است و يا كبود و دردناك است انجام دهيد.
 •   نبايد پس از تزريق محل تزريق را ماساژ دهيد وگرنه باعث ايجاد كبودي مي شود .
 • نبايد كلگزان را منجمد نماييد .
 • آن را در دماي اتاق نگهداي كنيد .
 • نباید وقتی از این دارو استفاده می شود از تیغ یا وسایل برنده استفاده کند.
 • نبايد كلگزان را در دسترس هيچ فرد ديگري به جز كسي كه اين دارو براي ايشان تجويز شده است قراردهيد.
 • از نوشیدن الکل اجتناب کند. در صورت مصرف همزمان وارفارین باید چند روز یک بار آزمایش چک کند. در صورت وجود حباب هوا در داخل سرنگ كلگزان چه بايد كرد ؟ درون تمام سرنگ هاي كلگزان يك حباب كوچك هوا وجود دارد . هرگز اين حباب را خارج نكنيد . در صورت خارج كردن حباب هوا مقداري از داروي مفيد از دست مي رود. به خاطر داشته باشيد كه ممكن است درد يا كبودي ناچيزي در محل تزريق ايجاد شود با اين وجود قرمزي ، درد ، گرم شدن ، پف آلود شدن ، تغيير رنگ پوست ، ترشح در محل تزريق يا تب ممكن است از علائم واكنش پوستي يا عفونت باشد كه در صورت وجود علائم به پزشك اطلاع دهيد. در صورت مشاهده هر كدام از اين عوارض زير به پزشك خود مراجعه كنيد.
 • خونريزي از محل زخم جراحي : هر نوع خونريزي از محل تزريق ، خونريزي از بيني ، وجود خون در ادرار ( كه ادرار را به رنگ صورتي يا قهوه اي تيره در مي آورد.مشاهده خون در سرفه كردن و يا  استفراغ خوني كبودي غير عادي كه در اثر ضربه يا علت واضح ديگري ايجاد نشده باشد.خون در ادرار، مدفوع که سیاه رنگ شدن مدفوع است، تنگی نفس، درد قفسه سینه، طپش قلب، احساس ضعف در صورت زمين خوردن يا وارد شدن ضربه به سر ، حاملگي يا تصميم به حاملگي و بروز هر گونه علائم يا حالت هاي غير طبيعي به پزشك خود اطلاع دهيد.
 •   تهیه کننده: رؤیا رستمی مقدم
 • منبع: داروهای ژنریک ایران – برونر سودارث
 • تاریخ تدوین:  تابستان 1400
 • تاریخ بازنگری: 3 سال بعد «بیمارستان میر حسینی شیراز»  
 • Drmirhosseinihospital.com :سایت
 • Shirazmirhosseinihospital: اینستا
 • Infomirhosseini@gmail.com: ایمیل
 • 32284433- 071 : تلفن 32287481 – 071 : فکس