پتوز

پتوز یا افتادگی پلک:

افتادگی پلک، وضعیتی غیرطبیعی است که در پلک بالایی یک یا هر دو چشم روی می دهد و در آن، پلک در اثر ضعف مادرزادی یا اکتسابی عضله ی بالا برنده ی پلک یا فلج عصب شماره 3 جمجمه ای دچار پایین افتادگی می شود.

انواع پتوز یا افتادگی پلک

1- پتوز اکتسابی باید بیمار از نظر سابقه ی ضربه، جراحی چشم استفاده از لنز تماسی- دوبینی یا سابقه ی فامیلی افتادگی پلک بررسی شود.

2- پتوز نوسازی به این شکل است که در این رمز پتوز وجود ندارد یا خفیف است و در ساعات عصر و شب ایجاد می شود یا تشدید می شود.

3- پتوز مکانیکی

در بسیاری از افراد مسن در اثر کشش پوست و ازدیاد چربی زیر پوستی پلک ایجاد می شود.

درمان: به صورت کوتاه کردن عضله ی بالا برنده ی پلک به وسیله ی جراحی درمان می شود.

مراقبت های پرستاری

تا 24 ساعت بعد از عمل از کمپرس سرد استفاده شود و در 24 ساعت دوم یک ساعت کمپرس سرد و یک ساعت استراحت نماید و در روز سوم به بعد هر یک ساعت کمپرس سرد، 10دقیقه کمپرس گرم بر روی محل گذاشته شود.

در صورت وجود درد می توان از مسکن های خوراکی استفاده نماید.

بخیه ها روی پوست صورت قابل جذب هستند و روز پنجم بعد از عمل برداشته می شود و از دستکاری بخیه خودداری شود.

– کبودی و برآمدگی پلک ها 3-2 هفته بعد از عمل به تدریج برطرف می شود.

– بعد از عمل درد زیادی بیمار ندارد و در صورت بروز درد شدید، خون ریزی، کاهش بینایی حتماً پزشک جراح را در جریان قرار دهید. برای اینکه بتوان در نتیجه عمل قضاوت کرد 6-3 ماه زمان احتیاج است.

نکات قبل از عمل

– بیمار حداقل 8 ساعت قبل از عمل آب و غذا مصرف ننماید.

– در صورت استفاده از داروهای ضد انعقاد مثل آسپرین، وارفارین و مسکن ها با پزشک مشورت نماید و چند روز قبل از عمل (10-7 روز قبل از عمل) مصرفشان قطع شود.

– دو تا سه هفته قبل از عمل از تمیز کردن ابروها خودداری شود. – خانم ها در روز عمل از مواد آرایشی در صورت و اطراف چشم خودداری نماید.

بيمارستان ميرحسيني

تهیه کننده: مریم نصرت آبادی

سوپروایزر آموزش: اعظم قایدی

منبع: کتاب راهنمای پزشکی خانواده تألیف: دکتر علیرضا منجمی